Стълбове за светофари

СТЪЛБОВЕ ЗА СВЕТОФАРИ

Производство на  метални стълбове за светофарни уредби.
Стълбовете са с максимална височина 16 метра.
Изработени са от метален профил с кръгло или хексагонално сечение, притежават ревизионен отвор с метални панти.
Монтажът към земната повърхност – бетон или асфалт се извършва посредством анкерна група с необходимата големина.
стълбове за светофари стълбове за светофари стълбове за светофари  stalb1

За повече информация можете да се свържете с търговски отдел или да се обърнете към посочените форми за контакт